Het Europees HTEC Netwerk
 

Partnerschapsconcept voor
inspirerend CNC-onderwijs

Zoeken

Eerste HTEC Conference in Finland is een succes

''

Op 15 en 16 februari nam een veertigtal mensen met een hart voor CNC-onderwijs deel aan de eerste HTEC-conferentie in Finland, die plaatsvond aan de Yrkesakademin i Österbotten (YA!) in Vaasa. Vaasa is de vijftiende grootste stad van Finland en een maak- en energiespeler van formaat.
De Yrkesakademin huisvest een van de twee HTEC’s van Finland en is de toonaangevende technische middelbare school aan de westkust van het land.

Het doel van de conferentie was om lesgevers de kans te bieden om elkaar te leren kennen, te netwerken op het gebied van best practices voor CNC-opleidingen en samenwerking te bevorderen.

Op 15 februari stonden er eerst toespraken op het programma door sprekers van Haas Automation, de lokale Haas Automation-dealer Grönblom Oy, de Yrkesakademin en de lokale industrie over het belang en de toekomst van CNC-onderwijs. In de namiddag waren er verschillende workshops door HTEC-partners zoals Mastercam, Sandvik en Cimcool om lesgevers te helpen hun kennis van nieuwe producten en technologieën up-to-date te houden.

Op de tweede dag bezochten de deelnemers eerst een productievestiging van Wärtsilä, een wereldspeler op het gebied van productie van verbrandingsmotoren voor grote schepen. In de namiddag discussieerden de lesgevers met vertegenwoordigers van de lokale industrie over CNC-onderwijs. Het belangrijkste onderwerp was: hoe een leerplan ontwikkelen dat leerlingen/studenten zo goed mogelijk voorbereidt op een job in de industrie. De organisatie, partners en deelnemers waren na afloop tevreden over de conferentie. Een nieuwe conferentie is gepland voor 2017.

Als u zelf een HTEC-conferentie wilt organiseren of wilt weten of er HTEC-conferenties zijn bij u in de buurt, neemt u contact op via simonv@haascnc.com.