Het Europees HTEC Netwerk
 

Partnerschapsconcept voor
inspirerend CNC-onderwijs

Zoeken

Q&A over HTEC: antwoorden op enkele veelgestelde vragen

Vraag: Wat is het fundamentele idee achter het HTEC-programma?

Katja Mader, Marketing Director bij Haas Automation Europe: Het HTEC-programma is opgericht om sterke banden te smeden tussen de lokale Haas Factory Outlet (HFO) en een plaatselijke school, technische hogeschool of universiteit. Hierdoor kan een HFO de volgende generatie van CNC-mechanicaprofessionals ondersteunen en motiveren, wat voordelen biedt voor de onderwijsinstelling, de leerlingen/studenten, lokale bedrijven en de HFO.

Bert Maes, HTEC Coordinator: Ons doel is om onderwijsinstellingen en bedrijven te helpen meer jongeren te laten kiezen voor een loopbaan in de wereld van CNC-mechanicatechnologieën door hen te voorzien van de beste technologie en de nodige ondersteunende infrastructuur. HTEC’s helpen onderwijsinstellingen en bedrijven dat doel te bereiken en kunnen tegelijkertijd helpen de lokale productie-industrie te stimuleren.

Vraag: Wat omvat een HTEC? Bijvoorbeeld, welke modellen van Haas-machines gebruiken HTEC’s?

BM: Een onderwijsinstelling zal doorgaans een Haas CNC-draaimachine en een Haas CNC-freesmachine aanschaffen, zodat de leerlingen/studenten praktijkgerichte ervaring kunnen opdoen op het gebied van beide soorten metaalverspaning. Doordat ze vertrouwd zullen zijn met draaibanken en freesbanken, zullen ze perfect voorbereid zijn op een job in een productieomgeving wanneer ze afstuderen. Daarnaast bieden de HTEC Industry Partners de onderwijsinstellingen een brede waaier aan aanvullende hulpapparatuur en uitrusting, zodat de kennis van de leerlingen/studenten over CNC-verspaning zo breed en praktijkgericht mogelijk zal zijn.

Vraag: Wat zijn de basisprincipes achter een succesvol HTEC?

KM: Eerst en vooral is het belangrijk dat het HTEC wordt ingericht als een inspirerende opleidingsomgeving. Wij willen dat de omgeving net en opgeruimd is. Daarnaast willen we dat het HTEC een afspiegeling is van de geavanceerde productieomgeving waarin de leerlingen/studenten waarschijnlijk zullen terechtkomen wanneer ze afstuderen. De lokale HFO neemt de taak op zich om dagdagelijkse ondersteuning te bieden. Het resultaat is dat bedrijven in de omgeving van het HTEC het centrum zullen zien als een centrum van excellentie en een plaats waar ze hoog opgeleide stagiairs vinden die kunnen werken met CNC-machines.

Vraag: Waarin verschilt het HTEC-programma van de onderwijsondersteuning die andere machinebouwers aanbieden?

BM: Enkele jaren geleden heeft HAE in samenwerking met enkele universiteitsprofessoren principes neergeschreven en verfijnd op basis van meerdere jaren onderzoek. Ik denk hierbij aan principes over hoe leerlingen, studenten en onderwijzend personeel kunnen worden gemotiveerd, hoe innovatieve onderwijstechnieken kunnen worden ondersteund, en wat de beste manier is om het HTEC-programma te introduceren in scholen, hogescholen en universiteiten.

KM: Een belangrijk punt is dat HAE geen machines schenkt of in bruikleen geeft aan een HTEC. Veel fabrikanten geven machines in bruikleen, maar meestal is dat voor korte periodes. Wanneer de bruikleenperiode eindigt, laten we zeggen na twee jaar, wordt de machine weggehaald en kan de onderwijsinstelling niet langer les geven. Uiteraard kan een onderwijsinstelling niet een verbintenis op lange termijn aangaan ten aanzien van haar leerlingen/studenten of onderwijzend personeel, tenzij geïnstalleerde machines en ondersteuning een permanent karakter hebben en dus niet zullen verdwijnen. HAE dringt aan op engagement bij alle partijen. We werken ook samen met onze HFO’s, productiebedrijven in de omgeving en overheidsinstellingen om de nodige financiering te vinden om permanente faciliteiten te creëren.

Vraag: Wat motiveert, op basis van uw ervaring, jonge mensen om te kiezen voor een loopbaan in de wereld van precisiefabricage?

BM: Jongeren willen nieuwe en commercieel interessante vaardigheden aanleren. Ze willen nieuwe uitdagingen en hebben een niet-aflatende honger naar verandering en nieuwe ervaringen. Ze verwachten ook dat ze kunnen werken met geavanceerde hoogwaardige apparatuur. In feite verwachten de huidige jonge mensen in de leslokalen machines en apparatuur die van dezelfde hoge kwaliteit zijn als de apparaten die ze thuis hebben of dagelijks gebruiken. Het HTEC-programma streeft ernaar hen vaardigheden en kennis te laten verwerven die resulteren in een boeiende en goed betaalde loopbaan.

Vraag: Helpt en stimuleert het HTEC-programma ook jonge vrouwen om een opleiding CNC-mechanica te volgen?

KM: Jazeker. Slechts 5% van de meisjes van schoolgaande leeftijd zeggen dat ze geïnteresseerd zijn in een loopbaan in de wereld van engineering. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de stereotypen en vooroordelen dat een job in de wereld van productie niet geschikt zou zijn voor vrouwen, maar dit is snel aan het keren.

BM: Loopbanen in engineering bieden vergelijkbare vooruitzichten als loopbanen in de wereld van de wetenschap en technologie. En statistisch gezien presteren jonge vrouwen vaak beter dan hun mannelijke leeftijdsgenoten in rekenen, wiskunde en op wetenschap gebaseerde vakken. De meisjesleerlingen en studentes die we ontmoeten via het HTEC-programma, zijn uitzonderlijke jonge mensen. En dit niet zozeer wegens hun academische vaardigheden, maar wegens hun positieve houding en bereidheid om te leren. We proberen ze als voorbeeld te gebruiken voor andere jonge vrouwen door ze aan bod te laten komen in casestudy’s en profielen.

Vraag: Ongeveer hoeveel leerlingen/studenten nemen momenteel deel of hebben al geprofiteerd van het HTEC-programma in Europa?

BM: Nu er meer dan 50 HTEC’s zijn in Europa, met een gemiddelde van 20 leerlingen/studenten per HTEC, schatten we dat er momenteel meer dan 1000 leerlingen/studenten CNC-verspaningsvaardigheden aanleren met behulp van Haas-bewerkingsmachines. Dat betekent dat er ongeveer om de twee jaar minstens 1000 gekwalificeerde machineoperators de arbeidsmarkt zullen betreden. Maar het is ook belangrijk om op te merken dat HAE Haas-machines heeft geïnstalleerd in 560 Europese onderwijsinstellingen die geen volwaardig HTEC hebben. We schatten dat er jaarlijks 10.000 leerlingen/studenten worden opgeleid op deze machines.

Vraag: Jonge mensen zijn fervente gebruikers van sociale en elektronische media voor communicatie en netwerking. Hoe maakt HAE gebruik van de nieuwste technologie om contact te houden met leerlingen/studenten en onderwijzend personeel in HTEC’s?

BM: Dit is een enorme uitdaging, aangezien het Europese HTEC-programma nu al tal van landen en talen omvat. In juli lanceerden we een volledig herziene en vernieuwde website, die nuttiger is voor iedereen die betrokken is bij het HTEC-programma, onder wie de HFO’s, de HTEC Industry Partners en andere, externe partijen, zoals overheidsinstellingen en potentiële werkgevers.

KM: De nieuwe website is beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands en Zweeds, en bevat links naar sociale media, zoals Bert’s Blog. Alles bij elkaar genomen, is de site gemakkelijker te gebruiken dan de vorige. We vonden dat die niet onze visie en doelstellingen voor het HTEC-programma weerspiegelde.

Vraag: Hoe zal de geavanceerde productie-industrie in Europa er in de toekomst uitzien? Wat voor soort technici zal de CNC-verspanende sector nodig hebben?

KM: We zien dat de Europese productiebedrijven steeds meer hun fabrieken automatiseren en laaggeschoolde werknemers laten afvloeien. Maar ondanks het groeiende aantal geavanceerde semiautomatische en volautomatische machines en robots, zal er meer vraag zijn naar gespecialiseerde werknemers met de juiste vaardigheden om systemen in te stellen en te optimaliseren, problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat de productie vlot en efficiënt verloopt. Deze trend biedt een enorme kans voor jonge mensen die afstuderen in een HTEC.

BM: Producenten zijn op de arbeidsmarkt specifiek op zoek naar mensen die begrijpen hoe geavanceerde geautomatiseerde machines werken en die inzicht hebben in meer dan één proces. Ze hebben mensen nodig die complexe productieproblemen kunnen verhelpen, systemen zowel kunnen bedienen als preventief onderhouden, routinereparaties kunnen uitvoeren, en mogelijkheden om processen te verbeteren kunnen identificeren en implementeren. Via het HTEC-programma proberen we leerlingen/studenten een brede kennis en specifieke vaardigheden aan te reiken op het gebied van CNC-verspaning, CAM-software, snijgereedschappen, werkstukopspanning, koelmiddel enz. Elk van de HTEC Industry Partners engageert zich om onderwijsinstellingen te helpen met hun eigen producten, expertise en leermaterialen. Het HTEC-programma combineert de nieuwste technologie met ondersteuning. We geloven dat dit een unieke en krachtige combinatie is.