Het Europees HTEC Netwerk
 

Partnerschapsconcept voor
inspirerend CNC-onderwijs

Zoeken

STEM-studies zijn ook in economisch moeilijke tijden financieel interessant

''De vraag naar geschoolde werkkrachten en mensen met een STEM-achtergrond is gedurende de economische crisis sterk gebleven en zal in de toekomst nog groeien.

Bij het kijken naar het nieuws op tv of het lezen van de kranten in de afgelopen jaren kon je de indruk krijgen dat de productie in Europa teloorgaat, dat fabrieken sluiten en dat overal mensen worden ontslagen. Je kon de indruk krijgen dat het geen goed idee is om in deze tijd een opleiding CNC-mechanica te volgen. De realiteit toont echter een ander beeld.

In de Europese Unie neemt de werkgelegenheid toe voor mensen met STEM-vaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde). Tegen 2025 zullen er 7 miljoen nieuwe jobs bijkomen voor wie beschikt over STEM-vaardigheden. Sommige van die jobs zullen vacatures zijn ter vervanging van medewerkers die met pensioen gaan. Maar veel industriële bedrijven noteren een gezonde groei en zijn op zoek naar extra medewerkers met technische vaardigheden.

De werkloosheidsgraad bij STEM-afgestudeerden zit sinds het begin van de jaren 2000 op een laag peil. Zelfs in landen die bijzonder hard werden getroffen door de economische crisis, zoals Griekenland, Portugal en Spanje, ligt de werkloosheid voor de geschoolde beroepsbevolking aanzienlijk lager dan de algemene werkloosheid.

Die hoge vraag naar mensen met een STEM-diploma vertaalt zich ook in de lonen. Mensen met een STEM-onderwijsachtergrond verdienen gemiddeld meer dan mensen met een vergelijkbare onderwijsachtergrond in een ander vakgebied.

 

Kortom, leerlingen en studenten halen enorm veel voordeel uit hun keuze voor een loopbaan in de wereld van CNC-mechanica of andere STEM-sectoren.