Het Europees HTEC Netwerk
 

Partnerschapsconcept voor
inspirerend CNC-onderwijs

Zoeken

Vier sleutels tot SUCCES in CNC-mechanica Onderwijs

Stap 1: De juiste leeromgeving

Als aan jonge mensen wordt gevraagd waarom ze niet kiezen voor een toekomst in de wereld van engineering en productie, luidt het antwoord vaak als volgt: het lijkt vuil, saai en uitzichtloos werk, dat niet goed wordt betaald, dat weinig vaardigheden vergt en waarop wordt neergekeken.

Maar al te vaak zijn technische onderwijsinstellingen donkere, vuile, oude en deprimerende plaatsen waar volstrekt achterhaalde machines worden gebruikt voor de opleiding. Dit is niet het soort omgeving waarin jonge mensen vijf tot zes cruciale jaren van hun leven willen investeren.

In samenwerking met zijn lokale distributeurs (Haas Factory Outlets – HFO’s) wil Haas Automation Europe (HAE) de perceptie veranderen die leeft bij jonge mensen. Het wil de productiesector aantrekkelijker maken voor de jonge generatie en voldoende instroom waarborgen van hoogopgeleide CNC-professionals voor de moderne hoogtechnologische bedrijven.

Het HTEC-programma van Haas Automation combineert het beste van moderne productietechnologieën, leermethoden en deskundige leermiddelen. Het transformeert afdelingen van onderwijsinstellingen tot centra van excellentie die ideaal zijn voor een moderne opleiding CNC-productietechnologieën.

Het HTEC-programma helpt onderwijsinstellingen hun technische afdelingen te transformeren tot nette, goed verlichte leeromgevingen die boeiend zijn om in te werken – een plaats waar leerlingen/studenten en het onderwijzend personeel trots op kunnen zijn.

Om te zien hoe u van dit voordeel kan genieten:

''


Stap 2: De juiste CNC machines

Stap 3: De juiste hulpapparatuur en leermaterialen
Stap 4: De juiste partner voor lokale en internationale samenwerking met andere scholen en industrie