Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Den andra europeiska konferensen för CNC-utbildare i Nantes

''90 personer med ett brinnande engagemang för CNC-utbildning möttes i Nantes för att knyta kontakter, lära sig mer om den nya tekniken och diskutera bästa praxis inom CNC-utbildning.

90 personer med ett brinnande engagemang för CNC-utbildning deltog i den andra europeiska konferensen för CNC-utbildare i Nantes den 18–19 oktober. Budskapet som genomsyrade de flesta presentationerna var vikten av lämplig utbildning för blivande CNC-maskinister, -tekniker och -ingenjörer i en tillverkningsbransch som blir alltmer avancerad och tekniskt sofistikerad.

För att uppnå detta krävs kompetenta lärare, modern utrustning och skolorna måste sträva efter att intressera, motivera och lära eleverna.

Deltagarna fick möjlighet att delta i seminarier som hölls av Blaser, Esprit, Haas, Hainbuch, Keller, Mastercam, Sandvik-Coromant och Topsolid.

Den andra dagen besökte deltagarna Airbus i Saint-Nazaire, som är en av Haas kunder. I denna anläggning tillverkar Airbus bl.a. det största passagerarflygplanet i världen, A-380 Airbus.

Konferensen avslutades den 19 oktober med en festlig lunch på Lycée des Métiers Sainte-Anne i Saint-Nazaire.

Nästa europeiska konferens för CNC-utbildare hålls under år 2018. Om du vill delta i en nationell konferens för CNC-utbildare eller organisera en på din skola kontaktar du Simon Vanmaekelbergh, som är europeisk koordinator för utbildningspartnerskap och Haas Technical Education Centers hos Haas Automation Europe, på simonv@haascnc.com.

''