Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

FRÅGOR OCH SVAR OM HTEC: Svar på några vanliga frågor

Fråga: Vad är den grundläggande idén bakom HTEC-programmet?

Katja Mader, Haas marknadschef i Europa: HTEC-programmet har tagits fram för att skapa starka kopplingar mellan lokala HFO-representanter (Haas Factory Outlet) och en lokal skola eller teknisk högskola. Genom att skapa dessa kopplingar kan en HFO-representant stödja och hjälpa nästa generation CNC-operatörer, något som ger fördelar för skolan, studenterna, lokala företag och HFO-representanten själv.

Bert Maes, HTEC-koordinator: Vårt mål är att hjälpa skolor och företag att få fler unga människor att välja CNC-tillverkning som utbildning och yrke, genom att ge dem tillgång till den bästa tekniken och den nödvändiga infrastrukturen som support. Ett HTEC-center hjälper till att nå målet, och det kan också bli en förstärkning av den lokala ekonomin och tillverkningsindustrin i närområdet.

Fråga: Vad är det som ingår i ett HTEC-center? Vilka Haas-maskinmodeller kan man hitta på ett vanligt HTEC-center?

BM: Det vanligaste är att en skola köper en Haas CNC-svarv och en Haas CNC-fräs, så att studenterna får praktisk erfarenhet av båda typerna av metallbearbetning. När de har lärt sig hantera svarvar och fräsar är de mycket väl förberedda för att arbeta inom tillverkningsbranschen efter avslutad utbildning. HTEC-partners ger dessutom tillgång till många olika typer av extrautrustning, så att elevernas kunskaper om CNC-teknik blir så bred och yrkesinriktad som möjligt.

Fråga: Vilka är de grundläggande principerna bakom ett framgångsrikt HTEC-center?

KM: Först och främst är HTEC-miljön avsedd att vara inspirerande. Vi vill att den ska vara ren och välorganiserad, och vi vill att den ska spegla den allra bästa tillverkningsmiljö som studenterna kan komma i kontakt med när de är klara med utbildningen. Det är den lokala HFO-representantens ansvar att ge support från dag till dag, så att företag i närområdet kan se anläggningen som ett centrum för högklassig tillverkning och en källa för högutbildade maskinoperatörer och lärlingar.

Fråga: Vad är det som gör HTEC-programmet annorlunda jämfört med den utbildningssupport som erbjuds av andra maskintillverkare?

BM: Här på HAE har vi under ett antal år, och med hjälp av flera universitetsprofessorer, skrivit och förbättrat principer som bygger på flera års motivationsstudier. Dessa studier har innefattat både studenter och lärare. Utbildningsteknik har varit ett viktigt område, och vi har även gått igenom hur HTEC-programmet kan implementeras på bästa sätt i skolor och högskolor.

KM: En viktig punkt att notera är att HAE inte delar ut eller lånar ut maskiner till ett HTEC-center. Många tillverkare lånar maskiner men i regel bara under kortare perioder. När utlåningsperioden närmar sig sitt slut, t.ex. efter två år, tas maskinen tillbaka och skolan kan inte längre fortsätta undervisningen. En skola kan förstås inte ha något långsiktigt engagemang gentemot sina studenter eller sin personal om maskininstallationerna och supporten inte är både permanent och kontinuerlig. HAE kräver engagemang från alla parter. Vi arbetar också med våra HFO-leverantörer, närliggande tillverkningsföretag och myndigheter i syfte att lokalisera finansiering för permanenta anläggningar.

Fråga: Med din egen erfarenhet som grund – vad är det som motiverar unga personer att välja en karriär inom precisionstillverkning?

BM: Unga personer idag vill skaffa sig nya och säljbara kunskaper De vill ha nya utmaningar, konstant förändring och nya upplevelser. De förväntar sig också högteknologisk utrustning att arbeta med. Ungdomar idag förväntar sig samma höga kvalitet i klassrummen som på den utrustning de har i sina hem och dagliga liv – och med all rätt. HTEC-programmet syftar till att ge färdigheter och kunskaper som leder till spännande och välbetalda karriärer.

Fråga: Hjälper och uppmuntrar HTEC programmet även unga kvinnor att studera maskinteknik?

KM: Ja, definitivt. Endast 5 % av unga tjejer säger att de är intresserade av att arbeta inom maskinteknik. Detta har förstås mycket att göra med stereotyper och förutfattade meningar där många ser tillverkning som ett olämpligt val för kvinnor. Men sådana gamla synpunkter håller verkligen på att förändras snabbt.

BM: Maskintekniska yrken erbjuder liknande utsikter som karriärer inom vetenskap och teknologi. Statistiken visar att unga tjejer ofta gör bättre ifrån sig än deras manliga motparter i siffer- och vetenskapsbaserade ämnen.  De kvinnliga studenterna vi träffar genom HTEC-programmet är exceptionella, inte nödvändigtvis bara för deras akademiska förmågor, utan även för deras positiva attityd och deras vilja att lära sig. Vi försöker använda dem som förebilder för andra unga kvinnor genom att framhäva dem vid fallstudier och profiler.

Fråga: Ungefär hur många elever omfattas av HTEC-programmet i Europa på något sätt?

BM: Med tanke på att det nu finns mer än 50 HTEC-centra i Europa, och att det i genomsnitt är 20 studenter på varje program, så beräknar vi att över 1000 studenter just nu skaffar sig CNC-kompetens genom att använda Haas verktygsmaskiner. Det blir minst 1 000 kvalificerade maskinoperatörer kommer in på arbetsmarknaden vart eller vartannat år. Det är också viktigt att notera att HAE har installerat Haas-maskiner i 560 europeiska skolor som inte har fullständig status som HTEC-skola. Vi beräknar att ungefär 10 000 studenter utbildas även på dessa maskiner varje år.

Fråga: Unga människor är entusiastiska användare av sociala och elektroniska medier för att kommunicera och att bygga nätverk. Hur har HAE använt den senaste tekniken för att hålla kontakten med HTEC studenter och personal?

BM: Detta är en enorm utmaning, med tanke på att det Europeiska HTEC-programmet redan sträcker sig över flera länder och omfattar många språk. I juli lanserade vi en helt ny och omarbetad webbplats som är mycket mer användbar för alla som arbetar inom HTEC-programmet, inklusive HFO-representanter, branschpartners och andra externa organisationer, t.ex. statliga myndigheter och potentiella arbetsgivare.

KM: Den nya webbplatsen finns numera på engelska, tyska, italienska, franska, holländska och svenska, och har länkar till sociala medier, till exempel Berts blogg. Den nya webbplatsen är betydligt mer användarvänlig än den förra. Vi kände inte att den gamla webbplatsen speglade våra visioner och mål för HTEC-programmet tillräckligt tydligt.

Fråga: Hur ser avancerad tillverkning i Europa ut i framtiden?  Vilken sorts tekniker kommer CNC-metallbearbetningssektorn att behöva?

KM: Vi ser en trend att allt fler europeiska tillverkningsföretag automatiserar sina fabriker och avskedar lågkvalificerad personal. Men trots att det finns mer och mer avancerade, halvautomatiska och automatiska maskiner och robotar i allmänt bruk kommer det att behövas mer specialutbildad personal. Dessa personer kommer att behövas för att sätta upp och förbättra system, lösa problem och se till att produktion löper smidigt och effektivt. Denna trend presenterar en enorm möjlighet för alla som har en HTEC-utbildning.

BM: Tillverkningsföretag vill anställa personal som förstår avancerade och datoriserade maskiner och som kan hantera mer än bara en enda process. De behöver personal som är kapabla att lösa komplicerade produktionsfrågor, som kan köra systemen och dessutom ordna förebyggande maskinskötsel, utföra rutinreparationer, känna igen möjligheter till förbättringar och dessutom genomföra förbättringar av företagens processer.  Genom HTEC-programmet försöker vi ge studenterna breda grundkunskaper och specialkunskaper inom CNC-maskinbearbetning, CAM-program, maskinverktyg, fixturer, kylvätskor osv. Alla HTEC-partnerföretag är engagerade i arbetet och förser oss med produkter, expertis och läromedel. Vi tror att HTEC-programmet består av en unik och kraftfull kombination av den senaste teknologin och support.