Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Fyra nycklar till FRAMGÅNG inom utbildning i CNC-tillverkningsteknik

Steg 1: Den rätta utbildningsmiljön

Om elever tillfrågas om varför de väljer bort ingenjörsutbildning och tillverkning när de väljer studieinriktning kommer många att säga att det verkar vara smutsigt och tråkigt arbete och en återvändsgränd – låga löner, låg utbildning och låg status.

Tekniska skolor kan tyvärr vara mörka, smutsiga, gammalmodiga och trista ställen, med fullständigt omodern utbildningsutrustning. Detta är inte en miljö där ungdomar vill investera fem till sex av sina viktigaste år i livet.

Haas Automation Europe (HAE), i samarbete med lokala leverantörer (Haas Factory Outlets – HFO), arbetar med att ändra den uppfattning som många studenter har, att locka till sig en ny generation till tillverkningsindustrin och få fram tillräckligt många högutbildade CNC-teknologer för dagens högteknologiska företag.

HTEC-programmet från Haas Automation sammanför det bästa inom modern tillverkningsteknologi, inlärningsmetoder och expertresurser. Resultatet innebär en omvandling av skolornas utbildningsavdelningar till kvalitetscentra för utbildning i CNCtillverkningsteknik.

Med rena och ljusa högteknologiska lokaler, moderna CNC-verktyg, den senaste tillverkningstekniken och nära samarbete med lokal industri så håller HTEC på att höja statusen för tekniska skolor i hela Europa och samtidigt inspirera unga människor att studera tillverkningsteknologi.

Så här kan du använda denna förmån:

''

Steg 2: De rätta CNC-maskinerna
Steg 3: Den rätta CNC-extrautrustningen och det rätta utbildningsmaterialet
Steg 4: Den rätta partnern för lokalt och internationellt samarbete med skolor och industri.