Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Fyra nycklar till FRAMGÅNG inom utbildning i CNC-tillverkningsteknik

Steg 2: De rätta CNC-maskinerna 

Ungdomar förväntar sig samma höga kvalitet i klassrummen som på den utrustning de har i sina hem och dagliga liv. Ändå så är maskinutrustningen på tekniska skolor ofta 30–40 år gamla. Det är omöjligt att lära ut modern tillverkningsteknik med så föråldrad utrustning.

Studenter bör ha tillgång till den senaste tekniken. HAE- och HFO-nätverket satsar på att förse skolor med de senaste CNC-verktygen, och att i samarbete med HTEC-industripartners även förse dem med det senaste inom annan tillverkningsteknik.

Haas-produkterna som rekommenderas för utbildning är industriella produktionsmaskiner som erbjuder bästa valuta för pengarna på marknaden – de är enkla och robusta och stöds av HFO-programmets serviceorganisation. Alla Haas maskinverktyg använder samma standardiserade och lätthanterliga Haas CNC-gränssnitt, som gör det lättare för elever (och lärare) att snabbt skaffa sig kunskap och trygghet i användningen av utrustningen.

De flesta europeiska skolorna har dock inte tillräckliga resurser för att köpa in nya maskiner, och därför erbjuder HAE- och HTEC-industripartners rabatter på de senaste CNC-maskinerna samt tillbehör, programvara, verktyg, förbrukningsartiklar, utbildning och service.

Typiska HTEC-maskiner:

''LADDA NED Haas modellguide för CNC-maskinverktyg om du vill se mer

Så här kan du använda denna förmån:

''

 Steg 1: Den rätta utbildningsmiljön
Steg 3: Den rätta CNC-extrautrustningen och det rätta utbildningsmaterialet
Steg 4: Den rätta partnern för lokalt och internationellt samarbete med skolor och industri.