Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Fyra nycklar till FRAMGÅNG inom utbildning i CNC-tillverkningsteknik

Steg 3: Den rätta CNC-extrautrustningen och det rätta utbildningsmaterialet

Det är mycket svårt för personal på en teknisk skola att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom tillverkningsteknologi och tillhörande utbildningsutrustning och -material. Det symbiotiska förhållandet mellan Haas, lokala HFO-partners, industripartners och skolan ger lärarna en unik förmåga att använda de bästa industriresurserna, samtidigt som de utexaminerade eleverna uppfyller behoven hos lokala företag.

De företag som blir HTEC-industripartners är globala ledare inom sina respektive områden, och erbjuder många olika produkter, t.ex. verktyg, fixturer, förbrukningsartiklar och tillbehör samt en mängd utbildningsmaterial, rådgivning och erfarenheter, alltsammans till extra goda villkor för skolor och utbildningsinstanser.

HTEC-konceptet gör det möjligt för en teknisk skola att bygga upp sin utbildningskapacitet steg för steg. Samtidigt kan man höja kvaliteten på undervisningen, förbättra studenternas betyg och förbättra deras möjligheter i yrkeslivet.

Våra HTEC-industripartners: KELLER, ESPRIT, MASTERCAM, TOPSOLID, SANDVIK COROMANT, URMA, AIR TURBINE TOOLS, CHICK WORKHOLDING, SCHUNK, HAINBUCH, CIMCOOL, BLASER, CNC EDUCATIONAL SERVICES, CALCULATED INDUSTRIES

Så här kan du använda denna förmån:

Steg 1: Den rätta utbildningsmiljön
Steg 2: De rätta CNC-maskinerna
Steg 4: Den rätta partnern för lokalt och internationellt samarbete med skolor och industri