Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Fyra nycklar till FRAMGÅNG inom utbildning i CNC-tillverkningsteknik

Steg 4: Den rätta partnern för lokalt och internationellt samarbete med skolor och industri.

Industriarbetarnas kunskaper och utbildning är en av de viktigaste variablerna för en nations ekonomiska konkurrenskraft. Vi måste ge våra anställda den utbildning som 2000-talet kräver.

Vi menar att en av de mest effektiva strategierna för att förbättra studenters och anställdas kunskaper och motivation är att förstärka kopplingen mellan dagens klassrum och morgondagens tillverkningsindustri. Syftet med HTEC-programmet är att sammanföra den lokala industrin och de lokala skolorna för att få kontakt, arbeta tillsammans och dela med sig av kunskap.

Dessutom är HTEC-nätverket en idealisk plattform för att koppla samman skolor, CNC-lärare och studenter på en internationell nivå. Alla skolor som satsar på HTEC-programmet kan dra nytta av internationella utbyten, och HTEC-studenterna får fantastiska möjligheter att resa och studera.

Studenterna kommer inte bara att få erfarenhet av innovativ teknik, de kommer även att kunna praktisera sina färdigheter inom problemlösning och arbete i team, och de får även insikt i anpassning till olika arbetskulturer. Vi tror att de företag som till slut anställer dessa unga specialister kommer att ha enorm nytta av deras erfarenhet och internationella synsätt

Så här kan du använda denna förmån:

''

Steg 1: Den rätta utbildningsmiljön
Steg 2: De rätta CNC-maskinerna
Steg 3: Den rätta CNC-extrautrustningen och det rätta utbildningsmaterialet