Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Haas Automation investerar i tillverkningsindustrins framtid

Under sommaren 2014 togs det första spadtaget för Gene Haas Training and Education center i Lebanon i Indiana. Utbildningscentret kommer att erbjuda en 16 veckor lång intensivkurs för att förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs för CNC-tillverkning. Utbildningscentret blev verklighet genom en donation på 1,5 miljoner dollar från Gene Haas Foundation. Gene Haas, ägare och grundare av Haas Automation: ”Det här är en del av vår åtagande de senaste tio åren att hjälpa till att utbilda mer välkvalificerade arbetare, särskilt CNC-maskinister, vilket i sin tur stöder tillverkningen i det här landet”.

 

Fredag 15 maj öppnades Gene Haas Center for Integrated Machining i Danville i Virginia. Utbildningslabbet är en högteknologisk utbildningsmiljö för studenter som har genomgått programmet i integrerad maskinteknik på Danville Community College. Gene Haas Foundation bidrog med 1 miljon dollar till utbildningscentret. Gene Haas: ”Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i tillverkningsindustrin är enorm i det här landet och det finns gott om arbetstillfällen. De flesta jobben ger mycket bra lön. De är dessutom lokala, så du behöver inte nödvändigtvis flytta till en annan del av delstaten eller staden”.

 

Utöver stödet till färdighetsutbildning i Nordamerika donerade Gene Haas Foundation 250 000 USD till skolor i Europa under 2014 och kommer att donera över 400 000 USD till skolor i Europa i år.

Pengarna kommer att användas för att göra CNC-utbildning ekonomiskt tillgänglig för fler studenter och en karriär inom tillverkning mer attraktiv. De gör det möjligt för skolorna att köpa lättare utrustning och läroböcker. De kan även användas för att göra studenterna mer medvetna om de stora och spännande möjligheter som finns inom tillverkningsindustrin genom att finansiera studiebesök på branschmässor och fabriker.

 

Läs mer på htecnetwork.eu, ghaasfoundation.org eller kontakta simonv@haascnc.com''