Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

STEM-utbildning lönar sig

''Efterfrågan på kompetent personal med STEM-bakgrund har varit fortsatt stark under den ekonomiska krisen och kommer även att växa i framtiden.

Den bild som förmedlats av pressen under de senaste åren har varit dyster, med tillverkningen i Europa på ständig nedgång samt uppsägningar och stängda fabriker som följd. Utbildning inom tillverkning låter i detta sammanhang inte så lockande. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

Rekrytering av personal med kunskaper inom vetenskap, teknik, konstruktion och matematik (STEM – science, technology, engineering and mathematics) ökar faktiskt inom Europeiska unionen.  Fram till 2025 kommer sju miljoner nya jobb att bli tillgängliga för personer med STEM-kunskaper. En del positioner blir lediga i och med att den befintliga personalen går i pension, men många tillverkningsföretag upplever god tillväxt och rekryterar ytterligare personal med teknisk kunskap.

Arbetslösheten för personer med STEM-kunskap har varit låg sedan tidigt 2000-tal. Detta har även varit fallet i de länder som drabbats hårt av den ekonomiska krisen, som Grekland, Portugal och Spanien. Arbetslösheten för utbildad personal har varit betydligt lägre än den allmänna arbetslösheten.

Den höga efterfrågan på STEM-kunnig personal märks även på lönerna. De som har utbildning inom STEM-områdena har i genomsnitt en högre lön än de med motsvarande utbildningsnivå inom andra ämnen.

Det är alltså en god idé att välja en utbildning inom mekanisk tillverkning eller annan STEM-kunskap.