Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Sverige hälsar två nya skolor välkomna till HTEC-gemenskapen

Zaventem, den 21 oktober, 2013: Början på oktober var en lyckosam period för Haas svenska representant (Haas Factory Outlet, HFO), Edströms, som har sitt säte i Jönköping. Företaget meddelade inte bara att man kommer att öppna sin andra Haas-anläggning för försäljning och service, i Göteborg, utan översåg också invigningen av två nya HTEC:er (Haas Technical Education Centres): Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) Fagersta HTEC den 3 oktober och Möckelngymnasiet Karlskoga HTEC den 4 oktober. De nya anläggningarna är Sveriges andra respektive tredje HTEC.

”HTEC-programmet är redan välkänt i Sverige” säger Edströms verkställande direktör, Henrik Olsson. ”När de här två skolorna tog kontakt med oss angående sina planer och föreslog att de skulle ansluta till nätverket för att locka fler ungdomar att studera precisionsteknik, ställde vi upp med glädje”.

Göran Wänglöf, ordförande för NVU Fagersta, hävdar att hans skola nu är det enda utbildningscentret norr om Stockholm som erbjuder direkt erfarenhet avseende praktiska maskintekniska färdigheter med hjälp av avancerade CNC-maskinverktyg. NVU och lokala företag, bl.a. Seco Tools AB, Atlas Copco Secoroc AB, Grantek AB, Fagersta Stainless AB och Systemair har gemensamt investerat 230 000 EUR i infrastruktur och utrustning för att säkerställa att eleverna undervisas med den bästa tillgängliga utrustningen och på högsta nivå. Skolans nya HTEC ståtar med en vertikal fleroperationsmaskin av modell VF-2 med ett HRT-160 CNC-rundmatningsbord, samt två Haas ST-10 CNC-svarvar av den nyaste generationen.

Efter invigningen uttalade sig Gunilla Ericsson, förvaltningschef vid Möckelngymnasiet, om de fördelar som HTEC-programmet kommer att innebära för Karlskoga: ”Det räcker inte med att tänka på hur vi ska kunna rädda de tillverkningsjobb som finns”, sade hon. ”Diskussionen måste också handla om det som ligger framför oss, vi måste tänka på hur vi ska forma framtiden. Haas Automations engagemang här på vår skola är mycket viktigt för att vi ska kunna stärka och förbättra utbildningen för våra elever, och ökar möjligheterna för samarbete mellan skolor och företag”. Möckelngymnasiet HTEC har två Haas TM-1P CNC-verktygsfräsar och en SL-10 CNC-svarv.

Lars Lundh, verkställande direktör för Möckelnföretagen, tillfogade: ”Detta fantastiska nya HTEC kommer att bli ett nav där elever, lärare och företrädare för näringsliv och industri möts, samarbetar och skapar lösningar som är till ömsesidig nytta. Det här är bra för alla”, sade han, ”även regionen som helhet”.

Bert Maes är marknadsföringschef hos Haas Automation Europe: De senaste åren har han lett invigningen av de flesta av de 74 HTEC:er som finns i Europa: ”Det gläder mig att kunna säga att de här båda skolorna är exemplariska i en grupp som har några mycket framstående medlemmar”, säger han. ”De har energin, engagemanget och ambitionen för att vara till gagn för den lokala ekonomin genom innovation som drivs framåt av begåvning, nu och för en lång tid framöver”.

“De här regionerna har en lång historia vad gäller industri och tillverkning, och det finns mycket kompetens lokalt. De närmaste åren förväntar vi oss ett uppsving i den lokala industrin, inbegripet att järnmalmsgruvorna som en gång blomstrade här öppnas på nytt. Genom att samarbeta med de här skolorna hoppas vi att vi hjälper lokala företag och landets tillverkningsindustri i stort att växa och nå framgång genom att skapa högteknologiska, välbetalda jobb en lång tid framöver”.

''