Det europeiska HTEC-nätverket

Partnersamarbete – konceptet
för inspirerande CNC-utbildning

Search

Tillverkarnas optimism stiger med lönerna inom maskinbearbetning

''För första gången på många månader är optimismen hos europeiska företag på uppåtgående (vid början av andra kvartalet 2016). Ännu bättre nyheter kommer från Nederländerna, där en majoritet verkstadsägare för första gången sedan 2008 har en positiv syn på framtiden. Man förväntar sig kunna investera i ny maskinutrustning och anställa fler personer under de kommande 12 månaderna.  En rapport från branschorganisationen för metallverkstäder visar att förnyelsen av maskinparkerna går allt snabbare. Rapporten ger dels exempel på ny teknik men fokuserar även på effektiv produktionsteknik för att förbättra planering, kontroll och kvalitet.

Trots tillväxten på maskinbearbetningsområdet är det fortfarande en utmaning för verkstäderna att hitta personal som kan hantera maskinerna. Lönerna i maskinbearbetningssektorn är 25 % till 30 % högre än andra sektorer på grund av bristen på kvalificerad personal. Situationen är densamma i många andra länder i Europa. Bristerna är ett problem men verkstadsägarna ser inte löner som ett problem. Många planerar att investera mer i CNC-utbildning och förbättra de anställdas färdigheter.